Novo Nordisk

Ny Gatehouse bygning med administration

År

2019

Type

Nybygning

Adresse

NOVO NORDISK PARK, MÅLØV

Etageareal

Projektering

2017 - 2019

Status

Udført

Arkitekt

Ingeniør