Ekspertiser

Produktion

fleksible
produktionsbygninger

Vores produktionsbygninger fokuserer på enkel og rationel arkitektur, hvor vi starter inde i bygningen og arbejder os ud med fokus på produktet og de mennesker, der dagligt bruger faciliteterne.

Vi tegner både nye produktionsfaciliteter, ombygger eksisterende produktionsbygninger og arbejder med projekter i stor og mindre skala. Vores arkitektur fokuserer på en effektiv og rationel arealudnyttelse, et optimalt logistisk flow og et godt arbejdsmiljø for de ansatte i Life science virksomhederne.

procesflow og funktionalitet

Et primært parameter for os er at forstå vores kunders produktionsproces og sikre, at de rumlige kvaliteter understøtter et effektivt procesflow. Vi identificerer de forskellige trin i produktionen og optimerer layoutet og placeringen af faciliteterne, så de passer til processen. Dette kan omfatte alt fra materialeindgang til produktionslinjer, testlaboratorier, kvalitetskontrolområder og lagerfaciliteter.

Ved at forstå processen kan vi designe et funktionelt og effektivt rum, der sikrer optimal produktivitet og workflow.

Fremtidssikrede produktionsfaciliteter

krav og standarder til produktionsbygninger

I Life science branchen er der strenge regler og standarder, der skal overholdes for at sikre sikkerhed, kvalitet og overensstemmelse med lovgivningen. Det er vigtigt, at vi som arkitekter er bekendt med disse krav og sikrer, at arkitekturen er i overensstemmelse med dem. Dette kan omfatte alt fra korrekt ventilation og kontrol af kontaminering til korrekt plads og adgang til udstyr samt sanitære forhold.

Ved at tage hensyn til disse parametre skaber vi produktionsfaciliteter, der opfylder de nødvendige krav og sikrer de ansatte et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Jeg ser frem til at høre fra dig

VIL DU VIDE MERE OM VORES PROJEKTER?