Ekspertiser

Dyrestalde

Dyrefaciliteter med gode
forhold for både dyr
og mennesker

Vores tilgang til arkitektur og design af dyrefaciliteter er baseret på vores erfaring og forståelse af branchens høje krav og standarder.

Vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at sikre, at deres specifikke behov og visioner bliver opfyldt. Vores mål er at skabe funktionelle og æstetisk tiltalende faciliteter, der både imødekommer kundernes krav og skaber et godt miljø for både dyr og mennesker.

dyrefaciliteter
til små og store dyr

dyrevelfærd skaber grundlaget for arkitekturen

optimering af bygningens flow og placering af funktioner

Ved at optimere rumlayout og placering af forskellige områder sikrer vi et jævnt og ubesværet flow gennem bygningen for både dyr og personale. Det bidrager til et bedre arbejdsflow og skaber en øget sikkerhed for alle involverede parter.

I nogle projekter placeres testlaboratorier og dyrestalde tæt sammen i suiter, så transporten mellem rummene minimeres, og der dermed skabes de bedste forhold for dyrene. Der er ofte tale om en såkaldt containment facility med opdeling i rene og urene områder og envejs flow for dyr og materialer.

Effektiv planlægning af rum

Jeg ser frem til at høre fra dig

VIL DU VIDE MERE OM VORES PROJEKTER?